عدالت در مطالبه؟ ما آماده ایم؛ سند بدهید، منتشر می کنیم!

عدالت در مطالبه؟ ما آماده ایم؛ سند بدهید، منتشر می کنیم!

اخیرا در فضای مجازی، مطلبی با هشتک "عدالت در مطالبه" و با موضع ضرورت مطالبه گری بدون واهمه در راستای افشاء برخی مصادیق "فساد" و "زد وبند" (به زعم طراحان و جریان سازان این حرکت) برخی افراد و کاندیداهای خاص انتخابات شورای شهر تبریز منتشر گردیده است؛