مالک باشگاه تراکتور از تیم داری دلسرد شود

مالک باشگاه تراکتور از تیم داری دلسرد شود

از زمانی که محمدرضا زنوزی مالکیت تیم تراکتور را برعهده گرفته است رابطه باشگاه با کانال معروف #دلال_کلوب را قطع نموده است و این کانال دیگر اجازه دخالت در امور تیم را همانند سالیان قبل ندارد؛