ورزشگاه باغشمال در حال نابودی

ورزشگاه باغشمال در حال نابودی

تصمیم گرفتیم گزارشی تهیه کنیم از اوضاع ورزشگاه باغشمال همان ابتدای کار مشکلاتی برایمان به وجود آمد اما این مشکلات مصمم ترمان کرد تا این گزارش را تکمیل کنیم ابتدا تصمیم داشتیم فقط مشکلات ورزشگاه را بازگو کنیم  اما در ادامه قرار مصاحبه ای با آقای حبیب مقصودی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز گذاشتیم؛