نتایجی که صدای همه را درآورد/گیر کار کجاست؟

نتایجی که صدای همه را درآورد/گیر کار کجاست؟

این که امروز و با وجود گذشت 5 روز از برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز، تقریبا همه فعالان دخیل در این انتخابات اعم از برخی منتخبین، بازماندگان از شورا، رییس کل دادگستری استان، گروه ها و فعالان سیاسی و انتخاباتی، ناظران، رسانه ها و طیفی فراگیر از مردم، معترض نتایج اعلامی هستند، موضوعی نیست که بتوان و بشود به راحتی از کنار آن گذشت؛