ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی، الگویی مناسب برای کشور است

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی، الگویی مناسب برای کشور است

تبریز، پیشتاز پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و‌ برگزاری جلسات رونق تولید است و اتحادیه ها و صنعتگران قابل توجهی در استان آذربایجان شرقی در حال فعالیت هستند که نیاز است ضمن حمایت از آن ها، مشکلاتشان به گوش مسئولان رسانده شود؛