ضرورتی ندارد که شهرداری از والیبال و بسکتبال حمایت کند

ضرورتی ندارد که شهرداری از والیبال و بسکتبال حمایت کند

به گزارش تبریز جوان،علیرضا نوین شهردار اسبق تبریز در گفتگو با پایگاه خبری تبریز جوان گفت:وظیفه اصلی شهرداری پرداختن به ورزش های همگانی است و بهتر است شهرداری به بحث ورزش های قهرمانی ورود پیدا نکند و با توجه به اوضاع و احوال و بودجه  شهرداری ضرورتی ندارد که شهرداری از والیبال و بسکتبال و

شکایت از رسانه ها روش پسندیده ای نیست

شکایت از رسانه ها روش پسندیده ای نیست

نخستین روز از دهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی در حالی سپری شد که کریم صادقزاده عضو شورای شهر تبریز و دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از غرفه پایگاه خبری تبریز جوان بازدید کرد کریم صادق زاده در حاشیه بازدید از غرفه تبریز جوان اظهار داشت اگر خبر منتشر شده در پایگاه خبری تبریز جوان (در

خبر عدم اجازه حضور به ناشرین آذربایجان در نمایشگاه کتاب تبریز کذب محض است

خبر عدم اجازه حضور به ناشرین آذربایجان در نمایشگاه کتاب تبریز کذب محض است

محمد محمدپور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانشرقی در پاسخ به سوال آیا اینکه گفته می شود به ناشرین آذربایجانی اجازه حضور در نمایشگاه کتاب تبریز داده نشده است واقعیت دارد؟ گفت: کذب محض است و واقعیت ندارد و به تمامی ناشرینی که مجوز دارند و درخواست حضور و ثبت نام را انجام