سردرگمی هواداران تراکتور

سردرگمی هواداران تراکتور

هواداران تراکتور در جلوی درب های استادیوم شهر قدس بدلیل عدم اطلاع رسانی به موقع مسئولین سردرگم مانده اند!؛