ایجاد ترافیک با پارک فینیشر و غلطک وسط خیابان

ایجاد ترافیک با پارک فینیشر و غلطک وسط خیابان

آسفالت ریزی در مقابل باغلارباغی،جالب اینجاست اینقدر ترافیک سنگین در ساعات اوج ترافیک ایجاد شده ولی فینیشر و غلطک بدون راننده هستن همونطور که مشاهده میکنین . لطفا مدیران شهرداری پاسخگو باشند… ارسالی مخاطبان ساسان بهراد  

صف طاقت فرسای داروخانه تعاون

صف طاقت فرسای داروخانه تعاون

از ساعت 11 صبح لغایت ۱۳ ظهر جهت خرید دارو که تخفیف جزئی دارد در صف داروخانه تعاون بودم، برای من که ساکن تبریز هستم شاید قابل تحمل باشد ، اما آن عزیزی که از شهرستان می آید و در این شرایط ویروس کرونا که بیماری در کمین نشسته خیلی خطرناک است؛
آرامستان بقاییه مارالان تبریز ضد عفونی شد

آرامستان بقاییه مارالان تبریز ضد عفونی شد

ارسالی مخاطبان به همت جهادگران عرصه سلامت، دفتر مرکزی آرامستان بقائیه مارالان و معابر پر تردد این مکان توسط بسیجیان مساجد عزیز آباد و بقیه الله آن منطقه ضد عفونی شد . عکس از :بهزاد سوار