شکایت مدیرمسئول پایگاه خبری “تبریز جوان” از فریدون بابایی؛ادعایتان را اثبات کنید/پاسخگوی تخلفاتتان باشید!

شکایت مدیرمسئول پایگاه خبری “تبریز جوان” از فریدون بابایی؛ادعایتان را اثبات کنید/پاسخگوی تخلفاتتان باشید!

به دنبال اظهارات فریدون بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگوی زنده وی با یکی از رسانه های خطی که طی آن، اتهاماتی واهی به پایگاه خبری "تبریز جوان" وارد شده بود، مدیرمسوول این رسانه از وی شکایت کرد و خواستار اثبات ادعاهای واهی این عضو شورای شهر شد.؛
اعلان جنگ هوشیار به زنوزی/شهردار زیر میز توافق زد!

اعلان جنگ هوشیار به زنوزی/شهردار زیر میز توافق زد!

داستان تقابل و جنگ سرد میان شهردار تبریز با محمدرضا زنوزی، مالک هولدینگ تجاری، اقتصادی دریک در پرونده پروژه سرمایه گذاری آتاسنتر، درشرایطی به نقطه جوش رسیده است که رفتارها و رویکردهای مدیریتی این روزهای یعقوب هوشیار، دقیقا در تضاد با اهداف و شعارهای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی است!

یک نفر به آقای استاندار! خبر دهد؛تیم فوتبال ماشین سازی نابود شد

یک نفر به آقای استاندار! خبر دهد؛تیم فوتبال ماشین سازی نابود شد

وعده هایی که عابدین خرم، استاندار آذربایجان شرقی به هواداران تیم ماشین سازی داد هم عملی نشد تا یونس قربانی، به عنوان ارتش تک نفره در مقابل همه مسئولان از نماینده مجلس تا استاندار بایستد و این تیم را یک تنه نابود کند.؛
css.php