آزادی بیان به سبک تبریزجوان

آزادی بیان به سبک تبریزجوان

یکی از شهروندان که به گفته خودشان مخاطب و دنبال کننده پایگاه خبری تبریز جوان بود از نحوه پوشش اخبار در تبریزجوان انتقاد کرد؛
css.php