توصیه های امنیتی ” سامان اقدمی ” به شهروندان

توصیه های امنیتی ” سامان اقدمی ” به شهروندان

سامان اقدمی جوان کم سن وسالی که بیشتر به صفحات چهره های ضد اسلامی و ایرانی نفوذ می کند و عکس تیم تراکتورسازی را در صفحات آنان قرار می دهد. وقتی نامی از هکر می آید بیشتر مردم به جنبه های منفی آن فکر می کنند درحالی که یک هکر می تواند امنیت افراد را تامین کند و مانع بسیاری از مشکلات شود. سامان اقدم هکر معروف تبریزی با هک کردن صفحات افراد آشنا مشهور شد و نام خود را سر زبان ها انداخت؛