دشمن در صدد افزایش نارضایتی‌های داخلی است

دشمن در صدد افزایش نارضایتی‌های داخلی است

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: دشمن در صدد افزایش نارضایتی‌های داخلی است، بخشی از مشکلات اقتصادی ما واقعی است و نمی‌توان کتمان کرد ولی بخشی هم جنگ روانی دشمن است.؛