آیین نامه حرفه ای سایت

آیین نامه حرفه ای سایت:

پایگاه خبری تبریز جوان در راستای رسالت مطبوعاتی خود، آیین نامه اخلاق حرفه ای رفتاری خود را جهت اطلاع کاربران منتشر می کند.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«ن وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»

فعالیت در عرصه اطلاع‌رسانی و خبری  یکی از توفیقات خداوندی است که در یکی از ارکان توسعه اشتغال داشته و زین سبب خداوند بزرگ را شاکریم.

پایگاه خبری تبریز جوان ، رسانه استان آذربایـجان شرقی است جهت کـمک به توسعه استان ، تبریز جوان بدون گرایش‌های حزبی و سیاسی صرفاً باهدف ارتقاء سطح ورزش و مسائل اجتماعی استان آذربایجان شرقی با حسن ظن مسئولین فرهنگی قدم به عرصه ظهور گذاشته و فعالیت رسانه‌ای خود را با رسالت ایرانی و اسلامی آغاز می‌کند و همواره با دیدگاه انتقادی و نظارتی بدون ملاحظه سلایق شخصی مسائل استان آذربایجان شرقی را اولویت اول خود قرار خواهد داد.تمامی خبرنگاران، گزارشگران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیر و مدیرمسـئول پایگاه خبری تبریز جوان همواره خود را پایـبند به اصول و معیـارهای اخلاق حرفه‌ای دانسته و رعایت آن را وظیفه خود می‌دانند و کلیه کارکنان پایگاه خبری تبریز جوان علاوه بر اینکه قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای را رعایت می‌کنند، موارد ذیل را به‌عنوان منشور اخلاق حرفه‌ای این رسانه سرلوحه همیشگی خود قرار می‌دهند.

 

۱- با اهتمام در بررسی درستی اطلاعات دریافتی از کلیه منابع و مراقبت جدی، از اشتباهات غیرعمدی جلوگیری کرده و تحریف عمدی اطلاعات به‌هیچ‌وجه در مرام هیات تحریر این رسانه نمی‌باشد.

۲- از هرگونه شایعه‌پراکنی و دادن اطلاعات غلط و چاپ مقالات و مصاحبه‌هایی که تأثیر منفی بر فضای جامعه داشته باشد اجتناب ورزیده و از درج اخبار و ارائه اطلاعات زرد به مخاطبـین که سرمایه‌های اصلی این رسانه می‌باشند پرهیـز می نمائیم.

۳- از تبادل آزاد دیدگاه‌ها، ولو اینکه مخالف و متناقض با دیدگاه ما باشد، حمایت و با ارتقاء فرهنگ ورزشی اجتماعی جامعه، با ایجاد فرصت نقل مطلب از عالمان و صاحب‌نظران استان و کشور را جزء وظایف حرفه‌ای خود می‌دانیم.

۴- صدای کسانی را که صدایشان شنیده نمی‌شود تقویت می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منابع رسمی و غیررسمی اخبار بتوانند به‌طور برابر در حوزه خبرسازی و خبررسانی مؤثر باشند.

۵- با رعایت اصل امانت‌داری و عدم جانب‌داری بین خبررسانی و مدافعه گری، تفاوت قائل می‌شویم.

۶- تفاوت خبر و آگهی را مدنظر قرار می‌دهیم و از برخوردهایی که مرزهای بین این دو را مخدوش می‌کند پرهیز می‌کنیم.

۷- تمامی کارکنان پایگاه خبری تبریز جوان متعهد می‌شوند همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و اعتقادات مذهبی و آداب و سنن قومیت‌های مختلف ایرانی، اخلاقیات جامعه و منافع ملی احترام بگذارند و در حوزه‌های کاری و محیط رسانه شئون اسلامی و عرفی جامعه را رعایت کنند.

۸- با حفظ کرامت انسانی و آزادگی، همیشه مدافع حرمت و شأن روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه کشور خواهیم بود.

۹- استفاده از منابع رسانه‌های دیگر، در چارچوب قوانین و با ذکر منبع را مجاز می‌دانیم.

۱۰- تکنیک‌ها و روش‌های حرفه‌ای تعریف‌شده در صنف روزنامه‌نگاری کشور اعم از قالب‌های تعیین‌شده برای تنظیم خبر، گزارش، تحلیل و … را رعایت کرده حقوق، حیثیت و منزلت افراد، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه‌‌های خبری را مسئولانه رعایت خواهیم کرد.

۱۱- نویسندگان، گزارشگران و خبرنگاران و همه پرسنل پایگاه خبری تبریز جوان خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به‌اشتباه، هرچه سریع‌تر نسبت به جبران آن اقدام کرده و آن را اصلاح نمایند.

۱۲- هیات تحریر پایگاه خبری تبریز جوان بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. ضمن رعایت اصل بی‌طرفی اما این به معنی بی‌نظر بودن این رسانه و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و نویسندگان و گزارشگران  نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند.

۱۳- پایگاه خبری تبریز جوان در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام گذاشته و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت محتوا و حداکثر امانت‌داری منتشر خواهد کرد.

۱۴- به حقوق مادی و معنوی همکاران و رسانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و توافقات آزادانه افراد و مدیران متعهد و مقید هستیم.

۱۵- درآمد رسانه، افراد شاغل در آن و نیز افرادی که ارتباطات حرفه‌ای رسانه ای و تبلیغات را بنام و معرفی پایگاه خبری تبریز جوان برقرار می‌کنند، در چارچوب و منطبق با مقررات مالی رسانه خواهد بود و غیرازآن را جایز نمی‌دانیم.

۱۶- هرگونه سوءاستفاده از موقعیـت صنفی برای این‌که دیگران را به معامـلات و پرداخـت‌های ناخواسته و از روی کراهـت وادار کند، پـرهیـز مــی‌کنیم.

۱۷- از مخفی‌کاری یا به‌کارگیری روش‌های محرمانه و غیراخلاقی برای جمع‌آوری اطلاعات و از برخوردهای قالبی و کلیشه‌ای با نژاد، جنس، سن‌، مذهب، قومیت، موقعیت جغرافیایی، جهت‌گیری جنسیتی، معلولیت‌ها، قیافه افراد، یا موقعیت اجتماعی افراد اجتناب می‌نماییم.

۱۸- دعای خیر مردم و حمایت مسئولین انتظار ما در رسیدن به موفقیت خواهد بود.